PRIVACY VERKLARING

Privacyverklaring Faya fotografie

In deze privacyverklaring legt Faya fotografie gevestigd in Didam, uit welke persoonsgegevens Faya fotografie verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

Faya fotografie gaat zorgvuldig om met de privacy en de persoonsgegevens van de bezoekers van www.fayafotografie.nl. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met de diensten van Faya fotografie te maken hebben. 

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van Faya fotografie of wanneer u anderszins contact heeft met Faya fotografie (bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch, whats-app of via het contactformulier op de website van Faya fotografie), worden de door u opgegeven gegevens vastgelegd. Faya fotografie bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Voorbeelden van zulke persoonsgegevens zijn uw voor- en/of achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Faya fotografie gebruikt uw gegevens voor de optimale uitvoering van haar dienstverlening. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doelen waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. In uitzonderingsgevallen kan dit wel gebeuren. Voorbeelden hiervan zijn wanneer dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Faya fotografie of indien dit wettelijk verplicht is.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Faya fotografie naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.

U kunt te allen tijde de website van Faya fotografie anoniem bekijken, dat wil zeggen zonder enige persoonlijke gegevens met Faya fotografie te delen.

Beveiliging

Faya fotografie draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

  • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
  • alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.


Google Analytics

Faya fotografie maakt gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Faya fotografie inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Faya fotografie heeft hier geen invloed op. Faya fotografie heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Faya fotografie opnemen door het sturen van een e-mail naar: fayafotografie@outlook.com . Gelieve in de onderwerpsregel te zetten "Persoonsgegevens".

Wijzigingen in deze privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Faya fotografie behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 

Op alle tekst en afbeeldingen (foto's) op deze website rust auteursrecht. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Faya fotografie, worden gekopieerd of op enige andere wijze worden gebruikt voor zowel particulier en/ of zakelijke gebruik.

Faya fotografie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 7304393